Pogosta vprašanja

Kategorije iger

Ko govorimo o nevarnosti za nastanek zasvojenosti z igrami na srečo, vseh iger ne moremo enačiti. V Loteriji smo zato z vidika odgovornega igranja igre razvrstili v štiri kategorije:

 


  Igre ne zahtevajo posebnih opozoril - igre so označene z zeleno barvo
    Igre zahtevajo zmernost - igre so označene z rumeno barvo
    Igre zahtevajo zmernost in previdnost - igre so označene z oranžno barvo
    Igre zahtevajo zmernost in veliko mero previdnosti - igre so označene z rdečo barvo

Kategorija vsake spletne igre je posebej označena v navodilih za igranje.

 

- Opozorilni znaki in test odvisnosti

http://www.loterija.si/LOTERIJA,,druzbena_odgovornost,opozorilni-znaki-in-test.htm- Kaj pomeni samoprepoved igranja?

 Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 - UPB in 108/12) v 9. členu določa, da lahko igralec od gospodarske družbe, ki je pridobila koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah ali igralnem salonu, ali če prireja spletne igre na srečo, s pisno izjavo zahteva, da mu prepove udeležbo pri teh igrah na srečo (v nadaljevanju - samoprepoved).
Opozorjamo vas na posledice samoprepovedi, ki so naslednje:

 • v obdobju samoprepovedi pisne izjave o samoprepovedi ni mogoče preklicati
 •     rok, v katerem velja samoprepoved izbere igralec sam, vendar v okviru zakonskega razpona od najmanj šest mesecev do največ treh let
 •     samoprepoved velja na celotnem območju Republike Slovenije, pri sklenjenem mednarodnem dogovoru pa tudi na območju drugih držav
 •     igralcu, za katerega velja samoprepoved, je prepovedana udeležba pri igrah na srečo v igralnicah, igralnih salonih in pri spletnih igrah na srečo
 •     samoprepoved velja pri posameznem koncesionarju, ko ta prejme pisno izjavo igralca o samoprepovedi, pri čemer mora koncesionar, od katerega igralec s pisno izjavo zahteva samoprepoved, le – to poslati nadzornemu organu naslednji dan, nadzorni organ pa jo mora poslati vsem koncesionarjem naslednji delovni dan po prejemu s strani koncesionarja, od katerega igralec s pisno izjavo zahteva samoprepoved
 •     koncesionarji hranijo podatke o igralcih, ki so dali pisno izjavo o samoprepovedi, v času trajanja samoprepovedi, nadzorni organ pa še eno leto po datumu končanja samoprepovedi
 •     koncesionarji in nadzorni organ smejo podatke o samoprepovedi uporabljati samo za namene preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo
 •     igralcu, ki ima vključeno samodejno igranje, se le-to ob izvajanju samoprepovedi izključi
 •     vsa sredstva, ki jih ima igralec na igralnem računu, se ob aktiviranju samoprepovedi nakažejo na TRR


Pisno izjavo s katero lahko zahtevate samoprepoved lahko podpišete vsak delovni dan med 8. in 14. uro na sedežu Loterije Slovenije, d.d., Gerbičeva ulica 99, Ljubljana.

Ker je potrebno ob podpisu izjave opraviti identifikacijo igralca, vas prosimo, da s seboj prinesete osebni dokument in številko igralnega računa.

Po preteku roka v katerem velja samoprepoved, vam bo Loterija ponovno omogočila igranje in vas o tem obvestila z elektronsko pošto.

 

- Potrebujete strokovno pomoč. Na koga se lahko obrnete?

Če menite, da ste zasvojeni z igrami na srečo oz. obstaja možnost, da to postanete, se lahko o svojih težavah pogovorite s strokovnjaki, ki:

 • vam bodo prisluhnili,
 • vas bodo razumeli in
 • vam bodo znali svetovati in pomagati.


Za nasvet se lahko obrnete na:

 • Zdravstveni dom Nova Gorica, tel: 05 338 32 00

            spletna stran: http://www.zd-go.si/zdravljenje-odvisnosti/od-iger-na-sreco

 

 • Sprememba v srcu, Zavod za psihoterapijo Ljubljana

            e-pošta: sanja@spremembavsrcu.si

            spletna stran: https://www.spremembavsrcu.si/