Pogosta vprašanja

Varovanje informacij

Loterija Slovenije, d. d., spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko postopka registracije, skrbno varovala v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bo uporabljala izključno za uspešno izvajanje storitve prirejanja iger na srečo prek spleta in na vašo željo tudi za namene neposrednega trženja, brez vaše privolitve pa jih ne bo posredovala tretji osebi ali jih uporabila v druge namene.

Da bi skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov.

Prenos podatkov na strežnik je varovan z 256-bitnim SSL certifikatom, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija. Znotraj podjetja podatke hranimo v stalno kontroliranih računalniških sistemih z omejenim dostopom na nadzorovanih mestih.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, se ti izbrišejo oziroma uničijo se nosilci podatkov.

Varnosti finančnih transakcij

Varnost finančnih transakcij je zagotovljena tako, da vse finančne transakcije vplačil izvajajo igralci preko svoje poslovne banke ali procesnega centra za vplačila s plačilnim karticami. Vsa izplačila igralcem potekajo na transakcijske račune igralcev, ki jih posredujejo sami. Na elektronskih medijih Loterije Slovenije, d.d. se ne hrani podatkov o plačilnih karticah igralcev.

Igralni račun

Do igralnega računa lahko dostopate prek spletne aplikacije. Za dostop morate poznati uporabniško ime in geslo. Komunikacija s strežnikom poteka preko kodirane povezave (https protokol). Igralec ne more brisati igralnega računa, lahko pa posreduje zahtevo za ukinitev.

V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkov lahko igralec preveri in po potrebi spremeni oziroma dopolni svoje podatke.

Uporabniki podatkov

Uporabniki podatkov so pooblaščeni delavci Loterije in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu ali na podlagi osebne privolitve posameznika. Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in uporabe podatkov ali želje po dodatnih informacijah smo vam na voljo na telefonski številki 01/ 24 26 175 ali prek elektronske pošte e-info@loterija.si.

Sprememba izjave

Pridržujemo si pravico do sprememb te izjave.

Datum objave: 13.januar 2010