Pogosta vprašanja

Definicija tuje politično izpostavljene osebe objavljena na spletni strani Loterije

Pri odprtju igralnega računa mora Loterija vzpostaviti ustrezen postopek, s katerim ugotavlja ali je stranka tuja politično izpostavljena oseba, skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Tuja politično izpostavljena oseba iz prvega odstavka ZPPDFT je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno prebivališče v kateri koli drugi državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.
Fizične osebe, ki delujejo, ali so delovale na vidnem javnem položaju so:

  • voditelj države, predsednik vlade, ministri, ministrovi namestniki oziroma pomočniki;
  • izvoljeni predstavniki zakonodajnega telesa;
  • člani vrhovnih sodišč, ustavnih sodišč ali drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
  • člani računskih sodišč ali sveta centralne banke;
  • veleposlaniki, odpravniki poslov ali visoki časniki oboroženih sil;
  • člani upravnih ali nadzornih organov v podjetju v pretežni državni lasti.

Ožji družinski člani so zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.
Ožji sodelavec je vsaka fizična oseba, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima katere koli druge tesne poslovne stike.