Pogosta vprašanja

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Loterija Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: Loterija) spoštuje vašo zasebnost in se kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje, da bo vaše osebne podatke skrbno varovala in obdelovala v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) o 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov« ter vsakokrat veljavnim  Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

V nadaljevanju je pojasnjeno, kateri osebni podatki se zbirajo in obdelujejo v Loteriji, namen in pravna podlaga za njihovo obdelavo, uporabniki osebnih podatkov, ter obdobje hrambe.
Prav tako so spodaj navedene informacije o upravljavcu osebnih podatkov, kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pri Loteriji ter vse ostale informacije o vaših pravicah, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov.