Pogosta vprašanja

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Loterija Slovenije spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke skrbno varovala in obdelovala v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in bo storila vse, da vaše osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.
Vaša vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov lahko posredujete Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na naslov Loterija Slovenije, d.d., Gerbičeva ulica 99, Ljubljana ali na elektronski naslov osebni.podatki@loterija.si.

1. Katere moje podatke Loterija Slovenije zbira na spletni strani in zakaj?

a) Obisk spletne strani
Kaj: Ob vsakem obisku spletne strani Loterije Slovenije se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu).
Zakaj: Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Loterija Slovenije tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.  

b) Registrirani igralci
Kaj: Podatki, ki so posredovani v postopku registracije ter podatki, ki nastajajo ob sodelovanju v igrah na srečo. Nabor podatkov, ki jih je potrebno posredovati, je določen v Pravilih igralnega računa. Tekom sodelovanja v igrah na srečo Loterija Slovenije zbira oziroma obdeluje osebne podatke, ki nastajajo ob samem sodelovanju v spletnih igrah (podatki o prometu, višina in pogostost vplačil, izplačil, logi vpogledov v igralni račun ipd.).
Zakaj: Loterija Slovenije zahtevane podatke potrebuje za prirejanje spletnih iger na srečo. Nabor podatkov, ki so nujni za registracijo in so opredeljeni v Pravilih igralnega računa, pa temelji na določbah Zakona o preprečevanju pranja denarja, v skladu s katerim mora Loterija Slovenije opraviti identifikacijo igralcev oziroma so podatki nujno potrebni za samo izvedbo sodelovanja v igrah na srečo. Podatke o prometu, višina in pogostost vplačil, izplačil ipd. pa Loterija Slovenije obdeluje, da lahko izvršuje pogodbene obveznosti v zvezi z igralnim računom (obračun in izplačila dobitkov ipd.).
Koliko časa: Podatki se skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja hranijo še 10 let po prenehanju poslovnega razmerja.

c) Obveščanje o rezultatih žrebanj na katera se lahko naročijo neregistrirani uporabniki
Kaj: Pri naročanju na obveščanje o rezultatih žrebanj Loterija Slovenije poleg vaše IP številke zbira vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec.
Zakaj: Loterija Slovenije te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o rezultatih žrebanj za igre, ki jih izberete.
Koliko časa: Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja ne odjavite. Od prejemanja obveščanja o rezultatih žrebanj se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo.

2. V kakšnem primeru bom prejemal elektronska sporočila s strani Loterije Slovenije?
S strani Loterije Slovenije vas bomo kontaktirali le v dveh primerih:
- če se naročite na storitev obveščanja o rezultatih žrebanj kot registrirani spletni igralec  v igralnem računu ali pa tako, da se na obvestila o rezultatih žrebanj kot neregistriran uporabnik naročite na spletni strani s posredovanjem e-naslova;
- Loterija Slovenije lahko na elektronski naslov registriranih igralcev, ki so že opravili postopek registracije, pošilja obvestila, povezana z neposrednim trženjem iger na srečo Loterije Slovenije. Igralce na to opozori že v samem postopku registracije in jih pozove, da naj v primeru, da ne želijo prejemati obvestil, povezanih z neposrednim trženjem iger na srečo Loterije po elektronski pošti, to označijo v svojem osebnem profilu v rubriki Uredi profil.

3. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam?
Loterija Slovenije vaših osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače.

4.  Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdeluje Loterija Slovenije?
Vsak registrirani igralec lahko kadarkoli dostopa do svojega igralnega računa in v celoti odgovarja za pravilnost in ažurnost vseh podatkov. Poleg navedenega vam bo Loterija Slovenije na vašo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočila vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis ali omejitev obdelave, posredovala vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Imate pravico do ugovora o obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Prav tako vam bo Loterija Slovenije na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

5. Zavarovanje zbranih podatkov
Loterija Slovenije varuje osebne podatke skladno z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Na podlagi te zakonodaje smo sprejeli interne predpise in v svoje poslovanje uvedli najvišji standard kakovosti upravljanja in varovanja informacij. Pridobili smo tudi mednarodne certifikate ISO 27001 in ISO 9001 ter certifikat Svetovnega loterijskega združenja WLA SCS, ki na mednarodni ravni posebej ureja varovanje informacij na področju dejavnosti loterij.

6. Varnost finančnih transakcij
Varnost finančnih transakcij je zagotovljena tako, da vse finančne transakcije vplačil izvajajo igralci preko svoje poslovne banke ali procesnega centra za vplačila s plačilnim karticami. Vsa izplačila igralcem potekajo na transakcijske račune igralcev, ki jih posredujejo sami. Na elektronskih medijih Loterije Slovenije se ne hrani podatkov o plačilnih karticah igralcev.

7. Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov:
Loterija Slovenije si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti z relevantno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.


Izjava je bila zadnjič posodobljena 31. 5. 2018