Pogosta vprašanja

Izjava o varstvu osebnih podatkov

 

Loterija Slovenije spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke skrbno varovala in obdelovala v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in bo storila vse, da vaše osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

1. Informacije o upravljavcu spletne strani

Loterija Slovenije, d.d. Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana

telefon: 012426100

e-naslov: e-info@loterija.si

2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Vaša vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov lahko posredujete Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na naslov Loterija Slovenije, d.d., Gerbičeva ulica 99, Ljubljana ali na elektronski naslov osebni.podatki@loterija.si.

3. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo

a) Obisk spletne strani

Kaj: Ob vsakem obisku spletne strani Loterije Slovenije se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Loterija Slovenije tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Zakaj: Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za izvajanje pogodbenih storitev upravljavca, to je  Loterije Slovenije.

Koliko časa: Podatki se hranijo štiri mesece od obiska spletne strani.

b) Registrirani igralci

Kaj: Podatki, ki so posredovani v postopku registracije ter podatki, ki nastajajo ob sodelovanju v igrah na srečo. Nabor podatkov, ki jih je potrebno posredovati, je določen v Pravilih igralnega računa. Tekom sodelovanja v igrah na srečo Loterija Slovenije zbira oz. obdeluje osebne podatke, ki nastajajo ob samem sodelovanju v spletnih igrah (podatki o prometu, višina in pogostost vplačil, izplačil, logi vpogledov v igralni račun ipd.).

Zakaj: Loterija Slovenije zahtevane podatke potrebuje za prirejanje spletnih iger na srečo. Nabor podatkov, ki so nujni za registracijo in so opredeljeni v Pravilih igralnega računa, temelji na določbah Zakona o preprečevanju pranja denarja, v skladu s katerim mora Loterija Slovenije opraviti identifikacijo igralcev oz. so podatki nujno potrebni za samo izvedbo sodelovanja v igrah na srečo. Podatke o prometu, višina in pogostost vplačil, izplačil ipd. pa Loterija Slovenije obdeluje, da lahko izvršuje pogodbene obveznosti v zvezi z igralnim računom (obračun in izplačila dobitkov ipd.).

Koliko časa: Podatki se skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja hranijo še 10 let po prenehanju poslovnega razmerja.

c) Obveščanje o rezultatih žrebanj, na katera se lahko naročijo neregistrirani uporabniki

Kaj: Pri naročanju na obveščanje o rezultatih žrebanj Loterija Slovenije poleg vaše IP številke potrebuje tudi vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec.

Zakaj: Loterija Slovenije te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o rezultatih žrebanj za igre, ki jih izberete.

Koliko časa: Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja ne odjavite. Od prejemanja obveščanja o rezultatih žrebanj se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo.

4. Uporabniki osebnih podatkov

Skrbno izbrani Pogodbeni obdelovalci, ki v imenu in na račun Loterije Slovenije na v okviru pogodbeno dogovorjenih nalog opravljajo posamezne storitve v zvezi z vzdrževanjem spletne strani.

5. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebnih podatkov Loterija Slovenije ne prenaša v tretje države ali mednarodne organizacije.

6. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Navedeno v zgornjem tekstu pri različnih vrstah podatkov.

7. Obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi, pravice do prenosljivosti podatkov in umika soglasja

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi, pravico do prenosljivosti podatkov in umika soglasja. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

Igralni račun omogoča igralcu dostop do informacij o celotnem prometu in stanju na igralnem računu, dostop do ostalih informacij v povezavi z igralnim računom ter vpogled v vsebino vplačil v igre za preteklih
90 dni. Po preteku tega roka Loterija Slovenije informacije, povezane z igralnim računom, igralcu posreduje na podlagi zahtevka za izpis prometa, ki je na voljo na spletnem naslovu Loterije Slovenije. Igralec v igralnem računu tudi sam ureja naročanje in odjavo od prejemanja obvestil.

8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov lahko posameznik poda pri Informacijskem pooblaščencu.

9. Piškotki
Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

10. V kakšnem primeru bom prejemal elektronska sporočila s strani Loterije Slovenije?
S strani Loterije Slovenije vas bomo kontaktirali le v dveh primerih:
- če se naročite na storitev obveščanja o rezultatih žrebanj kot registrirani spletni igralec  v igralnem računu ali pa tako, da se na obvestila o rezultatih žrebanj kot neregistriran uporabnik naročite na spletni strani s posredovanjem e-naslova;
- Loterija Slovenije lahko na elektronski naslov registriranih igralcev, ki so že opravili postopek registracije, pošilja obvestila, povezana z neposrednim trženjem iger na srečo Loterije Slovenije. Igralce na to opozori že v samem postopku registracije in jih pozove, da naj v primeru, da ne želijo prejemati obvestil, povezanih z neposrednim trženjem iger na srečo Loterije po elektronski pošti, to označijo v svojem osebnem profilu v rubriki Uredi profil.

11. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam?
Loterija Slovenije vaših osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače.

12. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdeluje Loterija Slovenije?
Vsak registrirani igralec lahko kadarkoli dostopa do svojega igralnega računa in v celoti odgovarja za pravilnost in ažurnost vseh podatkov. Poleg navedenega vam bo Loterija Slovenije na vašo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočila vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis ali omejitev obdelave, posredovala vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Imate pravico do ugovora o obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Prav tako vam bo Loterija Slovenije na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

13. Zavarovanje zbranih podatkov
Loterija Slovenije varuje osebne podatke skladno z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Na podlagi te zakonodaje smo sprejeli interne predpise in v svoje poslovanje uvedli najvišji standard kakovosti upravljanja in varovanja informacij. Pridobili smo tudi mednarodne certifikate ISO 27001 in ISO 9001 ter certifikat Svetovnega loterijskega združenja WLA SCS, ki na mednarodni ravni posebej ureja varovanje informacij na področju dejavnosti loterij.

14. Varnost finančnih transakcij
Varnost finančnih transakcij je zagotovljena tako, da vse finančne transakcije vplačil izvajajo igralci prek svoje poslovne banke ali procesnega centra za vplačila s plačilnim karticami. Vsa izplačila igralcem potekajo na transakcijske račune igralcev, ki jih posredujejo sami. Na elektronskih medijih Loterije Slovenije se ne hrani podatkov o plačilnih karticah igralcev.

15. Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov:
Loterija Slovenije si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti z relevantno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Izjava je bila zadnjič posodobljena 10. 8. 2018.