Prednosti registracije

Možnost uvoza vnaprej pripravljenih kombinacij

Iz vnaprej pripravljenih datotek lahko uvozite podatke in s tem prihranite čas, saj vam ne bo potrebno vsake kombinacije posebej prepisovati.