Pogosta vprašanja

Izplačilo na transakcijski račun

 • Kako izvedem izplačilo iz igralnega na transakcijski račun?

  Izplačilo na transakcijski račun izvedete tako, da v rubriki Izplačaj podate zahtevek za izplačilo na TRR. Najmanjša vrednost zahtevka znaša 5,00 €.

 • Kdaj prejmem denar na transakcijskem računu?

  Loterija izvede izplačilo na transakcijski račun še isti dan, razen kadar gre za transakcije v vrednosti 2.000,00 evrov ali več, ne glede na to, ali transakcija poteka posamično ali z več transakcijami, ki so med seboj očitno povezane. Za navedene transakcije mora Loterija Slovenije skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma preveriti istovetnost igralcev. Istovetnost igralcev opravi preko Finančne uprave Republike Slovenije. V kolikor se podatki ujemajo, Loterija izvede izplačilo na transakcijski račun še isti dan, če se podatki ne ujemajo, pa sredstva nakaže, ko igralec podatke ažurira. Od postopkov in pravil delovanja sistema plačilnega prometa v Republiki Sloveniji ter delovnega časa Loterije pa je nato odvisno, kdaj s sredstvi na transakcijskem računu tudi razpolagate.

 • Ali je transakcija sredstev iz igralnega računa brezplačna?

  Transakcija sredstev iz naslova dobitkov je brezplačna.

   

  Za transakcijo sredstev, ki niso iz naslova izplačanih dobitkov, Loterija zaračuna manipulativne stroške v višini 10%, najnižja vrednost znaša 0,50 €.

 • Ali si lahko nakažem sredstva, ki sem jih vplačal na igralni račun, na transakcijski račun?

  Po preteku 45 dni od dneva vplačila si lahko sredstva nakažete iz igralnega na transakcijski račun.