Pogosta vprašanja

Pomoč pri igranju Lota

 • 1. Igra Loto

  LOTO lahko igrate na kombinacijskem ali sistemskem listku. V posameznih poljih izbirate med številkami od 1 do 39. Izbrati morate najmanj 7 in največ 13 številk, za sodelovanje v igri Loto morate izpolniti vsaj eno polje. V igri Loto sta še dve dodatni žrebanji, in sicer za dobitek Lotko ter Loto plus. Pogoj za sodelovanje v Lotku in Lotu plus je sodelovanje v osnovni igri Loto.
 • 2. Igraj sistem

  S klikom izberete najmanj 8 in največ 13 številk, število označite v vrstici Število X v polju. Izpolniti morate najmanj eno polje.
   
  Izbirate lahko med pogledom z enim poljem in pogledom s šestimi polji.
   
  Pri pogledu z enim poljem izbrano kombinacijo potrdite s klikom na gumb DODAJ in kombinacija se vam bo izpisala na listku na desni strani igralnega polja. V igri lahko poljubno kombinirate kombinacije po lastnem izboru in naključno izbrane kombinacije. S klikom na gumb Izberi naključno bo računalnik naključno izbral toliko številk, kolikor ste jih označili v vrstici Število X v polju. Naključno izbrano kombinacijo prav tako potrdite s klikom na gumb DODAJ.
   
  S klikom na gumb Hitri izbor na listku bo računalnik v vseh praznih poljih naključno izbral toliko številk, kot ste jih označili. Polja lahko dodajate in odstranjujete, izpolniti morate najmanj eno in največ pet polj.
   
  Pogled s šestimi polji je enak vplačilnemu listku na naših prodajnih mestih. Igrate tako, da izberete toliko številk, kolikor jih označite v vrstici Število X v polju. Lahko pa se odločite za Hitri izbor. V tem primeru bo računalnik naključno izbral 8 številk v vseh petih poljih. Izbrane kombinacije lahko poljubno spreminjate.
 • 3. Igraj kombinacijo

  S klikom izberete 7 številk v polju, kar predstavlja eno kombinacijo. Izpolniti morate najmanj eno polje.
   
  Izbirate lahko med pogledom z enim poljem in pogledom z desetimi polji.
   
  Pri pogledu z enim poljem izbrano kombinacijo potrdite s klikom na gumb DODAJ in kombinacija se vam bo izpisala na listku na desni strani igralnega polja. V igri lahko poljubno kombinirate kombinacije po lastnem izboru in naključno izbrane kombinacije. S klikom na gumb Izberi naključno bo računalnik naključno izbral 7 številk. Naključno izbrano kombinacijo prav tako potrdite s klikom na gumb DODAJ.
   
  S klikom na gumb Hitri izbor na listku bo računalnik v vseh praznih poljih naključno izbral 7 številk. Polja lahko dodajate in odstranjujete, izpolniti morate najmanj eno in največ deset polj.
   
  Pogled z desetimi polji je enak vplačilnemu listku na naših prodajnih mestih. Igrate tako, da označite 7 številk v poljubnih poljih ali pa se odločite za Hitri izbor. V tem primeru bo računalnik naključno izbral 7 številk v vseh desetih poljih. Izbrane kombinacije lahko poljubno spreminjate.
 • 4. Hitra Loto izbira

  Najbolj priljubljena vplačila kombinacij lahko opravite hitreje in enostavneje. Na voljo imate šest hitrih izborov. Vsako označuje številka, ki pomeni seštevek kombinacij iger Loto, Loto plus in Lotko.

 • 5. Dodatne možnosti igranja

  Dodatne možnosti igranja omogočajo hitrejše, enostavnejše in atraktivnejše igranje in so na voljo le pri igranju Lota preko spleta.
 • 5.1. Shranjeni listki

  Listek z izbranimi številkami lahko pred vplačilom (pred izbiro Dodaj v košarico / Vplačaj igro) s klikom Napredna orodja / Shranjeni listki shranite pod poljubnim imenom. Pri nadaljnjem igranju listek v naprednih orodjih v rubriki Shranjeni listki preprosto poiščete, izberete in uporabite.
 • 5.2. Shranjene košarice

  Več listkov z izbranimi številkami lahko pred vplačilom (pred izbiro Vplačaj vsebino košarice) preprosto shranite v košarico s poljubnim imenom. Pri nadaljnjem igranju košarico v naprednih orodjih v rubriki Shranjene košarice preprosto poiščete, izberete in uporabite.
 • 5.3. Igranje po statistiki

  V rubriki Igranje po statistiki lahko hitro in enostavno izberete:
   
  • najpogostejše sode številke,
  • najpogostejše lihe številke,
  • izžrebano kombinacijo prejšnjega kroga,
  • najmanj pogoste številke,
  • najpogostejše številke.
  Izbrane kombinacije preprosto uporabite pri nadaljnjem igranju.
 • 5.4. Samodejno igranje

  Z izbiro samodejnega igranja v igri Loto avtomatsko sodelujete vsako sredo ali vsako nedeljo ali pa v žrebanjih ob sredah in nedeljah. Edini pogoj za samodejno igranje je, da imate na igralnem računu dovolj sredstev.
   
  Samodejno igranje vklopite v treh korakih:
   
  • listek, ki ga želite samodejno igrati, shranite,
  • v dodatnih možnostih igranja izberete samodejno igranje in poiščete listek, ki ste ga predhodno shranili,
  • vklopite samodejno igranje s klikom na "Shrani" in "Vklopi samodejno igranje".
  Samodejno igranje se izvaja 40 ur pred zaključkom vplačil. V primeru, da je do zaključka vplačil tekočega kroga manj kot 40 ur in bi želeli v tem krogu sodelovati, vas prosimo, da za ta krog sami izvedete vplačilo.
   
  Primer:
  Vplačila za nedeljsko žrebanje Lota sprejemamo do 18. ure. Vplačilo samodejnega igranja se izvede v soboto ob 2. uri (ponoči). Če ste vklopili funkcijo samodejnega igranja po 2. uri (ponoči), samodejno vplačilo za ta krog še ne bo izvedeno, zato vplačilo opravite sami. 
   
  Lahko sodelujete vedno z istimi številkami ali pa se odločite za hitri izbor, kar pomeni, da boste v vsakem krogu Lota sodelovali z drugimi številkami, ki jih bo naključno izbral računalnik. Izbor možnosti Samodejno igranje ustrezno označite.
   
  V kolikor se samodejno igranje zaradi tehničnih težav ali višje sile ne izvede, mora igralec vplačilo izvesti sam na www.eloterija.si
 • 5.5. Uvoz listkov

  Izbrane številke Lota lahko vpišete v okno ali jih uvozite v obliki tekstovne datoteke (txt):
   
  • številke ločite z vejicami,
  • kombinacije ločite s podpičjem oz. novo vrstico,
  • sodelovanje v dodatnih žrebanjih (Lotko in Loto plus) ter število krogov označite v oklepaju v novi vrstici.
  Primer:
   
  • listek 1: kombinacijski listek - 2 kombinaciji, 2 Lotka, Loto plus, 3 krogi
  • listek 2: sistemski listek - 2 kombinaciji (9 številk, 8 številk), brez Lotka, brez Lota plus, 1 krog
  • listek 3: kombinacijski listek - 1 kombinacija, 3 Lotki, brez Lota plus, 1 krog
  1,2,3,4,5,6,7
  2,3,4,5,6,7,8
  (2,1,3)
   
  1,2,3,4,5,6,7,8,9
  2,3,4,5,6,7,8,9
  (0,0,1)
   
  1,2,3,4,5,6,7
  (3,0,1)
 • 5.6. Preverjanje kombinacij

  V polje Preveri kombinacijo vpišite najmanj 4 številke, ki jih med sabo ločite z vejico. Ob kliku na gumb Preveri se vam bodo izpisali rezultati preverjanja določene kombinacije: datum, krog, izžrebane številke ter najvišji dobitek.
 • 6. Število Lotkov

  LOTKO je šestmestna številka, ki jo naključno izbere računalnik in se izpiše na listku na desni strani igralnega 

  polja, lahko pa jo izberete tudi sami, in sicer tako, da kliknete Moj Lotko in izberete svoje številke.

   

  V žrebanju za dobitke Lotko imate poleg štirih možnosti na voljo tudi polje za Moj Lotko, s katerim lahko izbere samo eno

  Lotko številko.

  S klikom na posamezno možnost označite:

  •  0, če ne želite sodelovati v Lotku,

  •  1 in Moj Lotko, če želi sodelovati v Lotku, s svojo izbrano številko,

  •  2 in Moj Lotko, če želi sodelovati v Lotku s svojo izbrano številko in z naključno številko,

  •  3 in Moj Lotko, če želi sodelovati v Lotku s svojo izbrano številko in z naključnima številkama.

  Lotko številke lahko tudi poljubno spreminjate, in sicer s klikom na zeleno puščico ob Lotko številki, izpisani na desni strani

  igralnega polja ali s klikom na številko Moj Lotko.

 • 7. Sodelovanje v Lotu plus

  LOTO PLUS vam daje možnost, da z že izbranimi Loto številkami sodelujete v dodatnem žrebanju za dobitke Loto plus. Sodelovanje ustrezno označite:
   
  • DA, če želite sodelovati v Lotu plus,
  • NE, če ne želite sodelovati v Lotu plus.
 • 8. Število krogov

  Število krogov pomeni, v koliko naslednjih krogih igre Loto želite sodelovati. Izbirate lahko med možnostmi od 1 do 5 in 10, in sicer:
   
  • 1 izberete, če želite sodelovati v tekočem krogu,
  • 2 izberete, če želite sodelovati v prvih dveh krogih, to je v tekočem in naslednjem,
  • 3 izberete, če želite sodelovati v prvih treh krogih, to je v tekočem in naslednjih dveh,
  • 4 izberete, če želite sodelovati v prvih štirih krogih, to je v tekočem in naslednjih treh,
  • 5 izberete, če želite sodelovati v prvih petih krogih, to je v tekočem in naslednjih štirih,
  • 10 izberete, če želite sodelovati v prvih desetih krogih, to je v tekočem in naslednjih devetih.