Pogosta vprašanja

Samoprepoved

 • Kaj pomeni samoprepoved igranja?

  Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 - UPB in 108/12) v 9. členu določa, da lahko igralec od gospodarske družbe, ki je pridobila koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah ali igralnem salonu, ali če prireja spletne igre na srečo, s pisno izjavo zahteva, da mu prepove udeležbo pri teh igrah na srečo (v nadaljevanju - samoprepoved).
  Opozorjamo vas na posledice samoprepovedi, ki so naslednje:

  • v obdobju samoprepovedi pisne izjave o samoprepovedi ni mogoče preklicati
  • rok, v katerem velja samoprepoved izbere igralec sam, vendar v okviru zakonskega razpona od najmanj šest mesecev do največ treh let
  • samoprepoved velja na celotnem območju Republike Slovenije, pri sklenjenem mednarodnem dogovoru pa tudi na območju drugih držav
  • igralcu, za katerega velja samoprepoved, je prepovedana udeležba pri igrah na srečo v igralnicah, igralnih salonih in pri spletnih igrah na srečo
  • samoprepoved velja pri posameznem koncesionarju, ko ta prejme pisno izjavo igralca o samoprepovedi, pri čemer mora koncesionar, od katerega igralec s pisno izjavo zahteva samoprepoved, le – to poslati nadzornemu organu naslednji dan, nadzorni organ pa jo mora poslati vsem koncesionarjem naslednji delovni dan po prejemu s strani koncesionarja, od katerega igralec s pisno izjavo zahteva samoprepoved
  • koncesionarji hranijo podatke o igralcih, ki so dali pisno izjavo o samoprepovedi, v času trajanja samoprepovedi, nadzorni organ pa še eno leto po datumu končanja samoprepovedi
  • koncesionarji in nadzorni organ smejo podatke o samoprepovedi uporabljati samo za namene preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo
  • igralcu, ki ima vključeno samodejno igranje, se le-to ob izvajanju samoprepovedi izključi
  • vsa sredstva, ki jih ima igralec na igralnem računu, se ob aktiviranju samoprepovedi nakažejo na TRR

  Pisno izjavo s katero lahko zahtevate samoprepoved lahko podpišete vsak delovni dan med 9. in 12. uro na sedežu Loterije Slovenije, d.d., Gerbičeva ulica 99, Ljubljana.

  Ker je potrebno ob podpisu izjave opraviti identifikacijo igralca, vas prosimo, da s seboj prinesete osebni dokument in številko igralnega računa.

  Po preteku roka v katerem velja samoprepoved, vam bo Loterija ponovno omogočila igranje in vas o tem obvestila z elektronsko pošto.

 • Opozorilni znaki in test odvisnosti

  Opozorilni znaki in test odvisnosti so dostopni na spletni strani http://www.loterija.si/LOTERIJA,,druzbena_odgovornost,opozorilni-znaki-in-test.htm